Základní program

Základní program GDPR má zkrácenou a úplnou verzi.
Informační bezpečnost obsahuje 6 témat.

Zkrácená verze GDPR

15 modulů v délce 55 minut
platnost 1 rok
Obsahuje tyto moduly:
Role a jejich odpovědnosti v GDPR,
Co jsou Osobní údaje,
GDPR v kostce - povinnosti správce,
GDPR v kostce - práva subjektů OÚ,
Zásady GDPR,
Bezpečné chování zaměstnanců na pracovišti,
Porušení zabezpečení OÚ,
Dílčí testy a závěrečný test.
Volitelné moduly Slovník pojmů a Nejčastější otázky.

Cena:

990 Kč za uživatele  
790 Kč do 10 uživatelů 
690 Kč do 50 uživatelů 
590 Kč do 100 uživatelů 
nad 100 uživatelů individuální cena 

Úplná verze GDPR

26 modulů v délce 94 minut
platnost 1 rok
Obsahuje tyto moduly:
Role a jejich odpovědnosti v GDPR
Co jsou Osobní údaje
GDPR v kostce - povinnosti správce
GDPR v kostce - práva subjektů OÚ
Zásady GDPR
Právní tituly
Bezpečné chování zaměstnanců na pracovišti,
Zabezpečení osobních údajů ve firmě a organizaci
Odbavení požadavku na výmaz OÚ
Odbavení dotazu zákazníka na evidované OÚ
Likvidace OÚ
Předávání OÚ
Porušení zabezpečení OÚ
Dílčí testy a závěrečný test
Volitelné moduly Slovník pojmů a Nejčastější otázky.

Cena:

1.290 Kč za uživatele  
990 Kč do 10 uživatelů 
890 Kč do 50 uživatelů
nad 50 uživatelů individuální cena

Informační bezpečnost

6 modulů v délce 42 minut
platnost 1 rok

Obsahuje tyto moduly:
Informace a informační bezpečnost
Ochrana a sdílení informací
Bezpečné chování na pracovišti = to už máme vytvořeno
Bezpečné chování při práci mimo kancelář
Jak být v bezpečí online
Jak být v bezpečí při používání sociálních sítí

Cena:

990 Kč za uživatele  
790 Kč do 10 uživatelů 
690 Kč do 50 uživatelů
590 Kč do 100 uživatelů 
nad 100 uživatelů individuální cena