GDPR programy

Program GDPR má základní a pokročilou verzi. Corporate portal je modifikován dle individuálních potřeb zákazníků.

Základní program GDPR

15 modulů v délce 55 minut
platnost 1 rok
Obsahuje tyto moduly:
Role a jejich odpovědnosti v GDPR,
Co jsou Osobní údaje,
GDPR v kostce - povinnosti správce,
GDPR v kostce - práva subjektů OÚ,
Zásady GDPR,
Bezpečné chování zaměstnanců na pracovišti,
Porušení zabezpečení OÚ,
Dílčí testy a závěrečný test.
Volitelné moduly Slovník pojmů a Nejčastější otázky.

Cena:

990 Kč za uživatele  
790 Kč do 10 uživatelů 
690 Kč do 50 uživatelů 
590 Kč do 100 uživatelů 
nad 100 uživatelů individuální cena 

Pokročilý program GDPR

26 modulů v délce 94 minut
platnost 1 rok
Obsahuje tyto moduly:
Role a jejich odpovědnosti v GDPR
Co jsou Osobní údaje
GDPR v kostce - povinnosti správce
GDPR v kostce - práva subjektů OÚ
Zásady GDPR
Právní tituly
Bezpečné chování zaměstnanců na pracovišti,
Zabezpečení osobních údajů ve firmě a organizaci
Odbavení požadavku na výmaz OÚ
Odbavení dotazu zákazníka na evidované OÚ
Likvidace OÚ
Předávání OÚ
Porušení zabezpečení OÚ
Dílčí testy a závěrečný test
Volitelné moduly Slovník pojmů a Nejčastější otázky.

Cena:

1.290 Kč za uživatele  
990 Kč do 10 uživatelů 
890 Kč do 50 uživatelů 
790 Kč do 100 uživatelů
nad 100 uživatelů individuální cena

CORPORATE PORTAL
GDPR

Obsahuje tyto moduly:
Vybrané moduly pokročilého programu modifikované na míru potřebám a požadavkům zadavatele.

Cena:

Individuální cena