Poradenství

Služby poradenství jsou rozděleny na tři samostatné oblasti: leader změn, externí osobní poradce nebo poradce DPO.

LEADER ZMĚN

Usnadňujeme zákazníkům nastartování potřebných změn spojených se zaváděním postupů GDPR a Informační bezpečnosti.

 • Analýza současného stavu a postoje zaměstnanců k problematice
 • Zapojení managementu
 • Tvorba komunikační strategie
 • Motivační workshopy pro zaměstnance
 • Vyhodnocení a doporučení změn
 • Průběžné poradenství a konzultace při implementaci

Cena:

 2 490 Kč za hodinu

OSOBNÍ PORADCE

Pomáháme zákazníkům, kteří implementují GDPR, a umožňujeme komunikaci s odborníky, DPO nebo ÚOOÚ.

 • Jednorázová konzultace problému
 • Audit pro zhodnocení vaší připravenosti na GDPR
 • Posouzení rizikovosti zpracování osobních údajů
 • Návrhu plánu opatření pro dosažení souladu s GDPR
 • Podpora implementace navržených opatření
 • Audit již zavedených GDPR opatření

Cena:

2 490 Kč za hodinu

PORADCE DPO

Služba zajišťuje organizaci odborné znalosti a zkušenosti o právech a postupech v oblasti ochrany osobních údajů, stejně jako další odborné znalosti v oblasti IT, managementu a bezpečnosti tak, aby organizace byla schopna zajistit plnění požadavků nařízení GDPR a příslušných zákonů a předpisů.

Cena:

Individuální cena