Informační bezpečnost

Program je rozdělen na základní a pokročilý. Corporate portal je modifikován dle individuálních potřeb zákazníků.

Program INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

10 modulů v délce cca 70 minut
platnost 1 rok

Obsahuje tyto moduly:
Internetové hrozby
Bezpečnost na pracovišti
Práce doma a na cestách
Veřejné počítače a Wi-Fi sítě Bezpečné heslo
Rizika výměnných zařízení
Sociální inženýrství
Sociální sítě
Zabezpečení mobilních telefonů
Zacházení s informacemi
Závěrečný test

Cena:

1 290 Kč za uživatele
990 Kč do 10 uživatelů
790 Kč do 50 uživatelů
590 Kč do 100 uživatelů
nad 100 uživatelů individuální cena

Program
BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ V PŘÍKLADECH

9 modulů v délce cca 54 minut
platnost 1 rok

Obsahuje tyto moduly:
Kurzy aktuálně tvoříme a budou zaměřeny na modelové příklady a simulace bezpečného chování.

Cena:

1 290 Kč za uživatele
990 Kč do 10 uživatelů
790 Kč do 50 uživatelů
590 Kč do 100 uživatelů
nad 100 uživatelů individuální cena

CORPORATE PORTAL INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Obsahuje tyto moduly:
Vybrané moduly pokročilého programu modifikované na míru potřebám a požadavkům zadavatele.

Cena:

Individuální cena