Příběh

Myšlenka vytvoření vzdělávacího online portálu chranimdata vzešla na společném setkání manažerů Václava Šlapáka z firmy Skills, Michala Zábelky z firmy Taylor McCoy a Luďka Kremsera z firmy Scholasticus, kteří se potkali v době, kdy řada jejich zákazníků začala řešit problematiku GDPR. A přestože jejich služby byly zaměřené odlišně a v té době ani neuvažovali o společném projektu, našli jedno aktuální společné téma – online vzdělávání zaměstnanců. 

Michal Zábelka se jako zkušený projektový manažer v oblasti bezpečnosti a GDPR v rámci svých projektů často dostával do situace, kdy přemýšlel, jak vzdělávat své zákazníky, když jeho specialisté byli plně vytíženi prací na projektech a neměli čas na prezenční vzdělávání. Nemluvě o obtížích s udržitelností rozvoje.

Václav Šlapák jako douholetý trenér a kouč vzdělávací společnosti už dlouhodobě vnímal nástup e-learningu jako nové formy vzdělávání, přestože se mu úspěšně vyhýbal. V té době už měl řadu zkušeností i s tvorbou kurzu pro e-learning a metodikou zácviku nových zaměstnanců.

Oba podnikatelé se setkali v pravý okamžik s Luďkem Kremserem, pro něhož bylo toto téma naopak každodenním chlebem, když prostřednictvím své vzdělávací platformy Scholasticus řešil již mnoho online projektů. Jako zkušený manažer z několikaletého působení v USA ve společnosti Microsoft moc dobře věděl, jaké trendy do EU přicházejí a jak důležitá je kvalitní vzdělávací platforma.

Během několika týdnů v roce 2016 společně nastartovali a zahájili práce na společném projektu chranimdata.

Vize

Vyhledávaný a respektovaný partner online rozvoje a podpory implementace v oblasti Informační bezpečnosti a GDPR v rámci EU

Naše cíle

Online kurzy

Rozšiřovat nabídku online kurzů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, GDPR a souvisejících oblastech.

Vzdělávání

Vzdělávat trh a podporovat smysluplnou a účinnou implementaciřešení a rozvoje.

Partnerství

Být dlouhodobým partnerem zákazníků v řešení jejich potřeb a změně chování jejich zaměstnanců.

Komplexní řešení

Vytvářet pro zákazníky firemní online řešení a umožnit jim mít všechny informace na jednom místě.

Certifikace

Získat certifikaci programů a stát se certifikační autoritou v zájmových oblastech.

Poradenství

Přinášet praktické rady a podněty pro změnu přístupu a chování zaměstnanců.

Naše hodnoty

Odbornost

neustále rozšiřujeme vědomosti, zvyšujeme profesionalitu týmu a sdílíme své zkušenosti

Smysl

hledáme optimální a smysluplná řešení pro zákazníky analýzou jejich potřeb a očekávání

Kvalita

zajišťujeme kvalitní řešení a služby a vytváříme atraktivní online kurzy

Motivace

měníme postoje zaměstnanců i manažerů za účelem změny jejich chování a zapojení se do změn

Partnerství

spolupráci stavíme na důvěře, rozvoji, motivaci a vztazích