Informační bezpečnost

Zabezpečení osobních údajů

Zaměstnanci  by měli  přehodnotit své zvyky při zacházení s osobními údaji zákazníků. Potřebují se naučit jednoduchým pravidlům bezpečného chování na pracovišti, ale i mimo něj. Tato pravidla zahrnují vytváření bezpečných hesel pro přístup k informačním systémům, zásadu čistého stolu při opuštění pracoviště, zabezpečení svých PC při opuštění kanceláře, bezpečné sdílení a likvidaci osobních

Číst více »
GDPR

Co by mělo obsahovat takové školení GDPR?

Školení GDPR pro zaměstnance by nemělo být pouze výkladem pojmů vyskytujících se v nařízení GDPR. Musí jim již tak složitě napsanou problematiku představit ve formě, díky níž pochopí, o co jde při ochraně osobních údajů, a poskytne jim odpovědi, jak se chovate, aby byla zajištěna bezpečnost dat a soukromí.  Zaměstnanci by si

Číst více »
GDPR

Jak vzdělávat GDPR snadno a pohodlně?

Jedna z možností, jak se proškolit, je přečíst si celé nařízení. Věřte nám, není to rozhodně čtení na dobrou noc. Téměř sto stran právnických pojmů je složité přelouskat. Další možností je najmout si školitele v  osobě konzultanta nebo právníka, který přijde k vám do firmy a proškolí vás. To se dá

Číst více »
GDPR

Kdo by se měl vzdělávat?

Každé podnikání, které využívá osobní údaje obyvatel EU, by mělo zahrnovat porozumění GDPR. Platí to pro malé i velké pro organizace. Lidé odpovědní za provádění změn souvisejících s GDPR by měli rozumět  podstatě GDPR nařízení. Netýká se to pouze oddělení IT nebo vrcholového managementuemnnan. Všichni zaměstnanci organizace, kteří mají co

Číst více »
GDPR

Vždy o krok dále před hrozbou porušení

Vyškolení zaměstnanci jsou celkově opatrnější a respektují požadavky na zajištění souladu s GDPR. Navíc  fungují jako dobrá pojistka proti selhání organizace. Jen školení zaměstnanci mohou dobře identifikovat oblasti, kde existuje bezpečnostní mezera nebo možnost porušení zabezpečení osobních údajů a upozornit na to. To poskytne organizaci čas na to, aby se s

Číst více »
GDPR

Vzdělávejte své zaměstnance v klíčových požadavcích GDPR

Nezahoďte všechen ten čas a finance, které jste již vložili do toho, aby vaše organizace byla v souladu s požadavky GDPR. Vzdělávejte své zaměstnance v otázkách ochrany osobních údajů. Vaši zaměstnanci musí být schopni se orientovat ve správných postupech při manipulaci s osobními údaji vašich zákazníků a být obeznámeni se všemi riziky plynoucími z nedodržování

Číst více »

Chceme s vámi sdílet naše názory a zkušenosti